lørdag den 21. november 2015

EETs og HETEs involveret I ME?

I sidste blogindlæg, 1. november 2015, skrev jeg om, det var en mulighed, at CYP-enzymerne var hæmmede hos ME/CFS patienter. Hvad nu, hvis de i stedet er opregulerede?

Når man udsættes for kemikalier eller medicin bliver CYP-enzymerne opregulerede for at nedbryde stofferne. Og man har observeret, at sygdomme som multiple chemical sensitivity og den autoimmune sygdom lupus kan udviklers efter eksponering for kemikalier eller medicin (ref. 1).

En interessant detalje er, at lupus patienter – ligesom ME/CFS patienter – har fået påvist reduceret iltoptagelse ved motion (ref. 2).

Kan CYP metabolitter som epoxyeicosatrienoic acids (EETs) og hydroxy-eicosatetraenoic acids (HETEs) sættes i forbindelse med ME/CFS symptomer?

For at belyse dette, kiggede jeg efter eksempler på EETs og HETEs virkemåde. Jeg fandt ud af, at 5,6 EET kan frigives fra aktiverede neuroner og medfører smerte hypersensitivitet via TRPA1 (ref. 3).

Og hvis man kigger på figur 1 i ref. 4, kan man se, at irritationsmedieret aktivering af TRPA1 medfører neuronaktivitet og medfølgende frigivelse af neurotransmittere og neuropeptider. Dette og andre medvirkende faktorer aktiverer immunceller, der igen opregulerer neuronernes hypersensitivitet. Hermed er der en mulig model for en ond cirkel.

Dvs. Teoretisk set kan Griffith University’s hypotese om hypersensitivitet og TRPs forenes med professor Jonas Bergquist’s hypotese om dysregulerede lipider (ref.: viden fra IiME konference 2015).

Forfatteren fra ME/CFS TRP artiklen har også skrevet om TRP og motionsinduceret anafylaksi, som nævnt i blogindlæg af 6. september 2015. De beskriver en model, hvor motion inducere produktion af forskellige metabolitter – herunder HETEs som kan sensitivere TRPV1 receptoren, som fungerer sammen med TRPA1.

Så der findes viden om, hvordan EETs og HETEs, kan være involveret i hypersensitivitet og "motionsproblemer". Spørgsmålet er om en lipidsdysregulering med metabolitter som EETs og HETEs indgår i ME/CFS sygdomsmekanismen?
Det vil være spændende om nogen kortlagde lipidomsætningen hos ME/CFS patienter via lipodomics-teknologien.

Referencer
 1. Korkina, L., Scordo, M., Deeva, I., Cesareo, E., & De Luca, C. (2009). The chemical defensive system in the pathobiology of idiopathic environment-associated diseases. Current Drug Metabolism, 10(8), 914-31.
 2.  Sakauchi et al. Reduced muscle uptake of oxygen during exercise in patients with systemic lupus erythematosus. J Rheumatol. 1995 August; 22(8): 1483–1487.
 3.  Sisignano et al. 5,6 EET is released upon neuronal activity and induces mechanical pain hypersensitivity via TRPA1 on central afferent terminals. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 2 May 2012, Vol.32(18), pp.6364-72
 4.  Fanger et al. TRPA1 as an analgesic target. The Open Drug Discovery Journal, 2010, 2, 64-70søndag den 1. november 2015

Kan autoimmunt angreb påvirke lipidomsætning og iltoptagelse hos ME patienter?

De amerikanske sundhedsmyndigheder fik igennem Institute of Medicine 15 eksperter til at gennemgå 9,112 artikler om ME/CFS. Det blev til det der nu kaldes IOM-rapporten. (Ref 1)

IOM-rapporten angiver, at post exertional malaise (PEM) er en central sygdomsmekanisme ved ME/CFS, og at PEM derfor bør anvendes som et diagnostisk kriterium. IOM-rapporten henviser til studier, hvor PEM er målt objektivt. Der anvendes kardiopulmonær motionstest (cardiopulmonary exercise testing - CPET) to dage i træk. ME/CFS patienter udviser væsentligt forringede resultater ved CPET på 2. dagen (Ref 2 og 3)

Mekanismen bag forringet iltoptagelse hos ME/CFS patienter ved fysisk aktivitet er ikke kendt.

For at kunne fejlsøge i ME/CFS sygdomsmekanismen er det nødvendigt at forstå blodforsyning - og hermed iltforsyning - til musklerne ved fysisk aktivitet. Ved aktivitet vil blodkarrene med iltet blod udvides, så musklerne får mere ilt. Der findes flere mekanismer, der styrer udvidelsen af blodkar. De to hovedaktører er nitric oxide (NO) og endothelium-derived hyperpolarizing factors (EDHFs). Endothelium er betegnelsen for de celler, der dækker blodkarrenes inderside.

EDHF dækker over en gruppe kemiske forbindelser, der deler en fælles mekanisme til at få blodkarrene til at udvidde sig. EDHF kan være metabolitter af fedtsyren arachidonic aic (AA). Enzymerne Cytochrome P450cyp2C9 og CYP2J, der findes i endotheliet danner en række fedtsyrer (fatty acid expocides), der hedder epoxyeicosatrienoic acids (EETs). De kan påvirke endotheliet på forskellig vis gennem kalium ionkanaler, - G Proteiner koblede receptorer og Transient Receptor Potential ion kanaler (TRP). (se Ref 4 og 5 for beskrivelse af mekanismer).

Og nu kommer det spændende! Et forsøg med raske forsøgspersoner har vist, at man kan nedsætte iltoptagelsen ved motion ved samtidig at blokere for dannelse af NO og CYP2C9 produkter.

En inhibering af NO synthase (NOS) eller CY2C9 alene hindrer ikke øget blodtilførsel til musklerne ved motion. Men så gav man de raske forsøgspersoner en infusion af to stoffer, sulfaphenazole og L-NMMA, der henholdsvis blokerer for CYP2C9 og NOS. Hermed blev blodgennemstrømningen 16% lavere og iltoptagelsen 12% lavere ved motion. (Ref 6).

Et forsøg med mus understøtter iagttagelsen af, at blokering af begge systemer nedsætter blodgennemstrømning ved flow-medieret påvirkning, dvs ved motion. Ion kanalen TRPV4 er involveret i flow-medieret vasodilation (karudvidelse). Forskere frembragte mus uden denne ionkanal - såkaldte TRPV4-/-  mus. Både NO og EDHF medieret udvidelse af små arterier var nedsat, så der kun var omkring 50% flow induceret udvidelse tilbage. (Ref 7)

Mit spørgsmål er - kan både NO og EDHF medieret karudvidelse være kompromitteret hos ME/CFS patienter?

De norske forskere Fluge og Mella har fremsat en hypotese om manglende NO produktion hos ME/CFS patienter. NO produktion via endothelial NOS er lokaliseret til caveolaen, som er en "lille hule" i endothel-cellen. EDHF signallering menes også at foregå vis caveolaen (se ref 5 og 8 for beskrivelse af mekanismer).

Der er mange komponenter i og omkring caveolaen og endotheliet, som kan være dysregulerede - eNOS, CYP2C, TRPs, Caveolin-1, shuttling af connexiner, dannelse af gap junctions og omsætning af metabolitter som EETs, dvs omsætning af fedtsyrer.

Så, HVIS ME er en autoimmun sygdom, og HVIS et autoimmunt angreb påvirker endothelium / caveolae - hvad er det autoimmune angreb rettet mod? Der er påvist autoantistoffer mod adrenerge og muscarine receptorer hos ME/CFS patienter (ref 9), men jeg gætter på, at vi mangler at afsløre et eller flere autoantistoffer.

ME/CFS patienter har også flere dysfunktioner ud over nedsat iltoptagelse, f.eks. kemikalieoverfølsomhed (multiple chemical sensitivity - MCS). Og proteom analyse af ME/CFS patienerts spinalvæske har vist dysregulering i stiveje til neurologiske funktioner.

Sidstnævnte studie har man arbejdet videre med. På Invest in ME konferencen i maj fremlagde professor Jonas Bergquist en ny hypotese: "ME/CFS could be related to a general glycoprotein disorder and lipid dysregulation."

Dysreguleret fedtsyreomsætning er interessant, fordi MCS patienter har udpræget ændringer i fedtsyrene i cellemembranen fra røde blodlegemer. Der mangler langkædede polyumættede fedtsyrer (Ref 10)

PUFA, P450 metabolitter (f.eks. EETs) og andre fedtsyrer anvendes som endogene ligander til inhibering af T-type Calcium ion-kanaler (Ref 11). Nogle typer af sådanne bioaktive lipider kan påvirke TRPs i sensoriske neuroner, og kan muligvis tilbyde en forklaring på nogle ME/CFS symptomer.

Et autoimmunt angreb på "noget", der påvirker lipidomsætning kan således måske forklare både dysreguleret endothelium / caveolae og hermed iltoptagelse, MCS og neurologiske forstyrrelser.

Der er rapporteret om øget forekomst af autoantistoffer mod tyreoperoxidase (anti-TPO) hos ME/CFS patienter. (Ref 9). Og en undersøgelse har vist, at ca. 25% af MCS patienterne har thyrodeaproblemer - heraf var 11,8% autoimmun thyroditis (Ref 10).

Mit spørgsmåle er - om det er muligt, at der er sket epitop spredning, så både TPO og enzymer i lipidomsætning er under autoimmunt angreb?

Referencer:

 1. IOM rapport: ”Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Redefining an Illness.” www.iom.edu/MECFS  http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=19012 Kort oversigt: http://www.iom.edu/~/media/Files/Report%20Files/2015/MECFS/MECFS_ReportBrief.pdf
 2. Betsy A Keller , John Luke Pryor and Ludovic Giloteaux. “Inability of Myalgic encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome patients to reproduce VO2peak indicates functional impairment” Journal of Translational Medicine 2014, 12:104  doi:10.1186/1479-5876-12-104  http://www.translational-medicine.com/content/12/1/104
 3. Ruud CW Vermeulen and Ineke WG Vermeulen van Eck. “Decreased Oxygen Extraction during Cardiopulmonary Exercise Test in patients with Chronic Fatigue Syndrome” Journal of Translational Medicine 2014, 12:20  doi:10.1186/1479-5876-12-20  http://www.translational-medicine.com/content/12/1/20
 4. Campbell og leming. Epoxyeicosatrienoic Acids and Endothelium. Dependent Responses. Pflugers Arch 2010 May, 459(6), 881-895.
 5. Ellinsworth et al. Endothelial control of vasodilation: integration of myendothelial microdomain signalling and modulation by epoxyeicosatrienoic acids. Pfluger Arch - Eur J Physiol (2014) 466,389-405
 6. Hilling et al. Cytochrome P450 2C9 plays an important role in the regulation of exercise induced skeletal muscle bloodflow and oxygen uptake in humans. J Physiol 2003, 546.1, 307-314.
 7. Mendoza et al. TRPV4-mediated endothelial Ca2+ influx and vasodilation in response to shear stress. Am J Phusiol Heart Circ Physiol. 2010 Feb 298(2):H466-H476.
 8. Cavealae, caveolin and control af vascular tone: Nitric oxide (NO) and endothelium derived hyperpolarizing factor (EDHF) regulation.
 9. Madlen et al.: Antibodies to β adrenergic and muscarinic cholinergic receptors in patients with Chronic Fatigue Syndrome. Brain, Behavior, and Immunity. doi:10.1016/j.bbi.2015.09.013
 10. De Luca et al: Biological difinition of multiple chemical sensitivity from redox state and cytokine profiling and not from polymorphisms of xenobioticmetabolizing enzymes. Toxicology and applied Pharmacology 248(2010) 285 - 292
 11. Chemin et al: Modulation of T-type calcium channels by bioactive lipids. Pfügers Arch - Eur J Physiol (2014) 466:689-700

lørdag den 10. oktober 2015

Spiller Fc-receptorer en rolle i ME?

Immunoglobuliner er kroppens antistoffer mod infektioner. Hvis immunoglobulinerne ved en fejl rettes mod kroppens egne proteiner kaldes de autoantistoffer, og man har en autoimmun proces. Det er B-lymfocytterne, der producerer immunoglobulinerne.

En lille del på immunoglobulinet kaldes Fc for fragment crystallizable. Fc delen kan binde sig til en familie af receptorer, som kaldes Fc receptorer.

Fc receptorer findes på overfladen af forskellige immunceller, f.eks. på B celler og NK celler, men de findes også på hjerteceller (cardiomyocytes) og på celler i blodkarrene (endothelium).

Fc receptorer underinddeles i Fc gamma, Fc alfa og Fc epsilon, hvor det latinske bogstav svarer til den klasse af immunoglobuliner, som receptoren kan binde til, dvs IgG, IgA og IgE.

Fc receptorerne har også et CD-navn, så f.eks. hedder Fc gamma RII og CD32 og Fc gamma RIII hedder CD16. (Ref 1).

Fc R familien består af både aktiverende og inhiberende receptorer således, at immunforsvaret kan holdes i balance mellem immuntolerance og autoimmunitet.

Genetisk polymorfisme i Fc receptorer er knyttet til en række autoimmune sygdomme, f.eks. lupus, rheumatoid arthritis, Guillain-Barré syndrom og multipel sclerose (Ref 2).

FcR polymorfisme er også set ved gigtfeber, som er en multisystem inflammatorisk sygdom, som følge af streptokokinfektion. Blandt disse patienter ses en øget forekomst af RR homozygoter og H/R heterozygoter for Fc gammaIIA. FcγRIIA RR er forbundet med mindre effektiv fagocytose. Der kan derfor forekomme reduceret fjernelse af immunkomplekser. Dette øger risikoen for autoimmunitet (Ref 3).

Spørgsmål: Er FcR polymorfisme involveret i ME?

Fc Receptorer og B lymfocytter

B lymfocytter har to Fcγ receptorer - den nedregulerende FcγRIIB og den opregulerende FcγRIIC. FcγRIIC findes kun på B celler hos 15% af befolkningen.

Formindsket ekspression af FcγRIIB på memory B celler forekommer i den autoimmune sygdom lupus.

Et forsøg har vist, at FcγRIIC etablerer et forøget antistofrespons ved vaccination (Ref4).

Spørgsmål: Har ME patienter formindsket ekspression af FcγRIIB? Forekommer FcγRIIC hyppigere hos mennesker, der får bivirkninger efter vaccine?

Fc receptor og antistoffer mod adrenergic og muscarinic receptorer.

Autoantistoffer mod adrenerge og muscarine receptorer forekommer ved flere autoimmune sygdomme, men kan også findes hos raske mennesker. Man mener, at mængden og det "mix", der findes af autoantistoffer er afgørende for symptomprofilen, dvs sygdommens art. Men andre faktorer spiller også ind.

Ved idiopathic dilated cardiomyopathy (DCM) er der fundet autoantistoffer mod β1-adrenorreceptoren og M2 acetylcholin receptoren. Foskning tyder på, at FcγIIA, som findes på cardiomyocytter er involveret i sygdomsmekanismen. Autoantistofferne binder til Fc receptorerne, og via den del af receptoren, som vender indad i cellen mod cytoplasmaet udløses en cardiodepressiv effekt. Dvs autoantistofferne kan både påvirke de receptorer de er rettet imod, men de kan også udøve sygdomseffekt gennem Fc-receptorerne.

Man har fosøgt at behandle DCM med immunoadsorptions terapi - dvs fjernelse af autoantistofferne. Og her spiller polymorfisme i FcγIIA en rolle i behandlingsresultatet, idet patienter med en polymorfisme, der giver lavere affinitet til Fc fragmentet af antistofferne udviser større forbedring ved behandling. (Ref 5 og referencer heri)

Spørgsmål: Hos ME/CFS patienter er der fundet autoantistoffer mod β2-adrenoreceptoren og acetylcholin receptorerne M3 og M4. (se blogindlæg af 26. sept. 2016). 

Hvordan påvirker disse autoantistoffer Fc-receptorerne?

Er immunoadsorptions terapi egnet behandling til ME patienter?

FcγRIIB, CRP og inhibering af NO produktion.

Et andet interessant studie viser, at c-reaktiv protein (CRP.blodmarkør for inflammation) inhiberer produktionen af nitrogen oxid (NO) ved at binde sig til FcγRIIB i endotheliet (Ref 6).

Spørgsmål: De norske læger Fluge og Mella har en hypotese om, at ME/CFS patienter har formindsket NO produktion. Kan det tænkes, at de autoantistoffer, der er fundet hos en gruppe ME/CFS patienter, kan binde sig til FcγIIB i endotheliet og hæmme eNOS (enzymet der producerer NO)?

Fcγ receptor og CDC42-WASF-MTOC
I blogindlæg af 12. sept 2015 skrev jeg en hypotese om dysfunktion i den biokemiske stivej CDC42- WASF-MTOC.

CDC42 regulerer FcγR-medieret fagocytose gennem aktivering og fosforylering af WASP og neural-WASP. MTOC reorienteres under den FcγR-medierede fagocytose (Ref 7 og 8).

Spørgsmål: Kan de førnævnte autoantistoffer hos ME/CFS patienter påvirke CDC42-WASF-MTOC stivejen ved at binde sig til FcγR?

Referencer:

 1. Wikipedia: Fc receptor
 2. Takai: Roles of Fc receptors in autoimmunity. Nature reviews, August 2002, vol.2, 580-592
 3. Berdeli et al: Involvement of immunoglobulin FcγRIIA and FcγRIIIB gene polymorphisms in suspectibility to rheumatic fever. Clinical Biochemistry 37 (2004) 925-929.
 4. Li et al: Allelic-Dependent Expression of an Activating Fc Receptor on B cells Enhances Humoral Immune Response. Immunology 18 dec 2013, Vol 5, Issue 216
 5. Herda et al: Drug-like actions of autoantibodies against receptors of the autonomous nervous system and their impact on human heart function. British Journal of Pharmacology 2012, 166, 847-857
 6. Mineo et al: Fc gamma RIIB mediates C-reactive protein inhibition of endothelial NO synthase. Circ Res 2005, 97(11): 1124-1131
 7. Park and Coc: CDC42 Regulates Fcγ Receptormediated Phagocytosis through the Activation and Phosphorylation of WASP and n-WASP. Molecular Biology of the Cell. Vol20, 4500-4508, Nov 1, 2009.
 8. Eng et al: MTOC Reorientation Occurs during FcγR mediated Phagocytosis in Macrophages. Molecular Biology of the cell, vol 18, 2389-2399, July 2007

søndag den 4. oktober 2015

Dysfunktion i basal ganglia hos ME patienter?

Der er fundet autoantisroffer mod flere receptorer hos en gruppe ME/CFS patienter (se sidste blogindlæg).

En af receptorerne der er fundet autoantistoffer imod er acetylcholin receptoren af typen muscarinic M4.

M4 receptoren findes i striatum i hjernen, der bl.a. er involveret i kognitive og motoriske processer. Striatum er også involveret i hjernens belønningssystem, hvor signalmolekylet dopamin spiller en stor rolle.

Stiatum er en del af den struktur i hjernen der hedder basal ganglia, som forskere har sat i forbindelse med sygelig udmattelse (fatigue) både i ME/CFS og andre neuroimmune sygdomme.

Sygdomme som er sat i forbindelse med dysfunktion i basal ganglia er f.eks. ADHD, chorea, Huntingtons, Parkinsons, Major Depression, PANDA og Sydenham's chorea, hvor de to sidstnævnte er autoimmunt angreb efter streptokok infektion.

Aktivering af M4 receptoren inhiberer frigivelse af acetylcholin i striatum, og dette påvirker dopamin signaleringen. Forsøg med mus har vist, at aktivering af M4 receptoren inhiberede dopaminreceptor-induceret bevægelses stimulation (Ref 1).

Det er ikke til at vide, hvordan et autoantistof mod M4 kan påvirke ME patienter, men ser man på tidligere forskning finder man nogle "puslebrikker, der måske kan hjælpe til mere forståelse.

Proteomstudie af spinalvæske fra ME/CFS patienter har vist dysregulation af dopamin receptor signalering. Samme studie viste også dysregulering af betaadrenerg signalering, hvilket er interessant i relation til, at der også er fundet autoantistoffer mod β2AR. (Ref 2)

IOM rapporten om ME/CFS sammenholder flere studier i psykomoter funktion og skriver på side 104, at resultaterne peger på problemer med neurale kredsløb i basal ganglia. Og på side 105 står der, at reduceret besal ganglia aktivering kan bidrage til fatigue. (Ref 3)

Referencer:

 1. Wikipedia: Muscarinic acetylcholine receptor M4.
 2. Se tabel S6 i Schutzer et al: Distinct Cerebrospinal Fluid Proteomes Differentiate Post- Treatment Lyme Disease from Chronic Fatigue Syndrome. PLOS One February 2011, volume 6, Issue 2
 3. IOM-rapporten: Beyond Myalgic encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome: Re defining an Illness. http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=19012

lørdag den 26. september 2015

Autoimmunitet påvist hos ME/CFS patienter

Forskere fra Tyskland og Norge har påvist autoantistoffer hos 29,5% af en gruppe ME/CFS patienter (Ref 1).

Autoantistofferne var rettet mod β2-adreno receptoren (β2AR) og acetylcholin receptorene af typen muscarin M3 og M4.

Det autonome nervesystem reguleres af neurotransmittere, hvor adrenalin og noradrenalin er transmittere i det sympatiske og acetylcholin i det para-sympatiske system.

Adrenalin, noradrenalin og acetylcholin virker ved at binde sig til receptorer på cellens overflade.

Adrenerge og muscarine receptorer hører til det der kaldes G-protein koblede receptorer (GPCR). Det er kendt viden, at  GPCR kan være mål for autoantistoffer, og hermed bliver receptorerne dysregulerede.

Forskerne undersøgte 268 tyske patienter og 25 norske patienter, der indgik i et Rituximab behandlings forsøg.

Hos de patienter, der responderede på Rituximab, så man et signifikant fald i autoantistoffer mod β2AR og M4 receptorerne. Hermed kan disse autoantistoffer anvendes som potentielle biomarkører for respons på Rituximab behandling.

Autoantistoffer mod adrenerge og muscarine receptorer er tidligere sat i forbindelse med ortostatisk hypotension og complex regional pain syndrome (CRPS) og kan forklare nogle af disse patienters symptomer.

Dysregulering af acetylcholin og adrenerge receptorer tilbyder også en forklaring på flere forskellige ME/CFS symptomer.

Hvis man så sætter dette studies fund af M3 autoantistoffer i forbindelse med det australske ME/CFS studie, der viste single nucleotid polymorfisme i M3 og TRPC4 receptoren, så er jeg sikker på endnu flere ME/CFS symptomer og sygdomsmenakismer kan blive afdækket.

Det vil være yderst interessant, at få foretaget en autoantistofprofil og en SNP/acetylcholin receptor / TRP-profil på en dansk patientgruppe omfattende ME/CFS / POTS / CRPS-patienter og HPV-vaccinebivirkningsramte.

Diagnoserne og symptomerne er overlappende - og jeg tror på, at en autoantistof / SNP profil kan vise et mønster, der kan bringe os tættere på at forstå sygdomme og finde behandlingsmuligheder.

Jeg tror også, at det er nødvendigt at søge efter flere typer af autoantistoffer hos ME/CFS patienter. Vi har endnu ikke hele forklaringen få ME/CFS sygdomsmekanismen, men vi er kommet meget tættere på.

Referencer:

 1. Madlen et al.: Antibodies to β adrenergic and muscarinic cholinergic receptors in patients with Chronic Fatigue Syndrome. Brain, Behavior, and Immunity. doi:10.1016/j.bbi.2015.09.013
Tidligere relevante blogindlæg:
 • ME/CFS, CRPS, autonom dysfunktion og HPV vaccine bivirkninger - sammenhæng?, mandag den 20. oktober 2014
 • ME, POTS and autoimmunitet, søndag den 2 marts 2014
 • Autoimmunitet mod adrenoreceptorer, mandag den 10. marts 2014
 • POTS, ME/CFS, HPV vaccinebivirkninger og autoimmunitet, søndag den 10. november 2013

fredag den 25. september 2015

Dysfunction in cerebellum in ME?

The cerebellum is a region of the brain that plays an important role in motor control. It contributes to coordination, precision and accurate timing. Purkinje cells are located in the cerebellum. They use GABA as their neurotransmitter and therefore exert inhibitory effect on their targets (Ref 1)

Alcohol inhibits Na+ Kpumps in the cerebellum and this is likely involved in corruption of cerebellar computation and body co-ordination (Ref 2).

ME patients have problems with fine movement and do not tolerate alcohol. Is the cerebellum involved?

ME is suspected to be an autoimmune disease. ME can develop after Epstein-Barr Virus (EBV) infection (mononucleosis) or after Varicella infection (chicken pox).

Antineuronal antibodies are found in acute cerebellar ataxia following EBV infection. Ataxia is a defect defined as incoordination due to errors in the rate, range force and direction of movement.

Centrosome autoantibodies are found in childhood varicella and post-varicella acute cerebellar ataxia. The proteins that react with autoantibodies include pericentrin, ninein, enolase, PCM1 and Mob1. These proteins participate in the function of the microtubule organizing center (MTOC).

Purkinje cells in the cerebellum contain numerous particles of pericentrin and more than one centrosome. That raises the question that purkinje cells are vulnerable to autoimmune attack (Ref 3).

ME is not acute cerebellar ataxia, but is something else going on in the cerebellum?

Marshall Gradisnik et al have found SMPs in TRMP3 in ME patients and refers to a study that shows activation of TRPM3 potentiates glutamergic transmission at cerebellar Purkinje neurons from developing rats. (Ref 4)

Is something wrong with transmission at Purkinje neurons in ME patients?

References:


 1. Wikipedia: Cerebellum
 2. Wikipedia: Purkinje Cell
 3. Fritzler et al. Spectrum of centrosome autoantibodies in childhood varicella and post-varicella acute cerebellar ataxia. BML Pediatrics 2003, 3:11 http://www.biomedcentral.com/1471-2431/3/11
 4. Examination of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in Transient Receptor Potential (TRP); ion Channel in Chronic Fatigue Syndrome Marshall-Gradisnik et al doi: 10.4137/III525247.

lørdag den 12. september 2015

WASF, CDC42, MTOC, and cytoskeleton dysfunction in ME?

Research in gene expression and proteomic data has identified a list of 11 genes which may play important roles in ME/CFS. These genes revolve around the actin and microtubule cytoskeleton (1).

Two genes that caught my eye were WASF3 (also known as WAVE3) and TNK2

WASF

Wiskott-Aldrich syndrome protein family member 3 (WASF3) is a protein that forms a multiprotein complex that links receptor kinases and actin. That means WASF3 regulates the actin cytoskeleton.

Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASP) was the first identified number of the family. It is required for immune cell functions, in fx. NK cells and CD4+CD25+FOXP3+ regulatory T cells.

Loss of WASP activity leads to Wiskott-Aldrich syndrome involving immunodeficiency and autoimmunity. WAS patients has severe NK cell functional impairments. Inadequate immune responsiveness to Epstein-Barr Virus is observed (2) (I recommend Figure 3 page 188 in Ref 2)

CDC42

CDC42 (cell division control Protein 42 homolog) activates multiple pathways involved in cell polarity accomplished by reorganisation of the actin and microtubule cytoskeleton.

Examples of pathways:
 • CDC42 -> WASP -> Arp2/3 -> polarized actin cytoskeleton
 • CDC42 -> PAKs -> Stathmin -> polarized microtubule cytoskeleton
(I recommend Figure 4 page 1297 Ref 3)
These processes are essential for the function of the MTOC (3)

MTOC

The MTOC (microtubule organizing center) function is played by the centrosome, which contains centrioles and PCM (pericentriolor material).

The MTOCs are present in all eukaryotic cells. It is commonly known that MTOC is responsible for the formation of the mitotic and meiotic spindle apparatus during cell division. But MTOC is involved in many processes, fx. in the immunological response (4)

WASF, CDC42, and MTOC in NK cells

Formation of the immunological synapse (IS) between NK cells and target cells is dependent of WASF, CDC42 and MTOC.

Polarization of the MTOC and lytic granules to the IS is required for NK cell cytotoxicity. (I recommend Figure 1 page 247 in ref 5).

WASP appears to be the predominantly utilized family member in NK cells.

Both WASP and WAVE2 are expressed in T and NK cells (5)

ME hypothesis

WASF, CDC42, MTOC and the cytoskeleton are involved in ME immune dysfunction.

The cytoskeleton and regulating proteins are target to autoantibodies in several autoimmune diseases.

Do we have autoantibodies against proteins in the WASF - CDC42 - MTOC pathway in ME?

References:

 1. Pihur et al. Bioinformation 6 (3):120-124 (2011). Meta analysis of Chronic Fatigue Syndrome through integration of clinical expression SNP and proteomic data.
 2. Thrasher and Burns. WASP: a key immunological multitasker. Nature Reviews, March 2010, volumen 10.doi:10.1038/nri2724
 3. Etienne-Manneville CDC42 - the centre of polarity. Journal of Cell Science 117, 1291-1300
 4. Kloc et al. The newly found functions of MTOC in immunological response. Journal of Leucocyte Biology, volumen 95, March 2014. doi:10.1189/jib.0813468
 5. Mace et al. Cell biological steps and checkpoints in accessing NK cell cytotoxicity. Immunology and Cell Biology (2014) 92, doi:10.1038/ccb.2013.96